(1) Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!

Działalność izby i związku pielęgniarek i położnych.

..........................................

PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE

DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!

 

Szpital Powiatowy w Polsce.

W godzinach popołudniowych i nocnych oraz przez całe soboty i niedziele wraz ze świętami blok operacyjny obstawia jedna pielęgniarka anestezjologiczna. Zgodnie z narzuconą przez kadrę kierowniczą szpitala organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych "w godzinach wolnych od zabiegów" pielęgniarka anestezjologiczna ma "przebywać" w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pielęgniarka anestezjologiczna w tym czasie ma wykonywać czynności zlecone przez lekarza SOR. Natomiast w przypadku, kiedy występuje konieczność "przebywania" na bloku operacyjnym, na SOR ma "przebywać" pielęgniarka z Oddziału Chirurgicznego, na którym dyżurują dwie pielęgniarki. 

.

Czy w naszym kraju działają izby i związki pip?

.

Mariusz Mielcarek

Dokumentacja potwierdzająca wprowadzenie przez dany podmiot leczniczy powyższego sposobu organizacji wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne i chirurgiczne oraz zasad "przebywania" w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala w posiadaniu redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych.

.

Zobacz komentarze na facebookuku

.

Ponad STO TYSIĘCY osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych w 2014 roku.

.