(3) Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!

Działalność izby i związku pielęgniarek i położnych.

..........................................

PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE

DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!

.

 

9 marca 2014 - Przykład wprowadzonego przez podmiot leczniczy sposobu organizacji wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki anestezjologiczne i chirurgiczne oraz zasad "przebywania" w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala. [Czytano ponad 5 000 razy, 58 KOMENTARZY!]

6 kwietnia 2014 - (2) Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!! [Czytano prawie 2 000 razy, 4 KOMENTARZE!]

.

Rzecznik Oddziału NFZ w Bydgoszczy informuje, że kontrola NFZ w szpitalu we Włocławku w związku ze śmiercią nienarodzonych bliźniąt wykazała przede wszystkim, że nie było odpowiedniej opieki nad pacjentkami, bowiem na dyżurze nie było wymaganej liczby położnych!

Według ustaleń kontroli w nocy z 16 na 17 stycznia na tzw. odcinku późnej patologii ciąży i położnictwa przebywało 15 pacjentek; wszystkie łóżka były wykorzystane. Na dyżurze była tylko jedna położna, choć z grafika wynikało, że powinny być dwie. Jedna położna została oddelegowana gdzie indziej. Jak się okazało, taka sytuacja zdarzała się często.

"Jedna położna nie była w stanie właściwie zaopiekować się wszystkimi pacjentkami, bowiem do obowiązków personelu należało regularne przeprowadzenie badań aparatem KTG, służącym do mierzenia ciśnienia płodu. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest ciąża, badania należy wykonywać co pewien określony czas. W tym konkretnym przypadku badanie należało wykonywać co najmniej co godzinę, a według konsultanta krajowego ds. ginekologii i położnictwa - nawet nieprzerwanie" - podkreślił rzecznik NFZ w Bydgoszczy.

 

Czy w naszym kraju działają izby i związki pip?

.

Z informacji PAP z dnia 5 marca 2014 roku wybrał

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na facebookuku

.

.