Podwyżka płac władz izby pip. Wynagrodzenia władz izby pip (rok do roku) wzrosły od 600 do 1200 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenia w izbach pip.

...................................................

Wzrost wynagrodzenia władz izby pip jest spowodowany wzrostem przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez prezesa GUS. I tak, powyższe wynagrodzenie wynosiło w marcu 2013 roku - 3 709 złotych, natomiast w marcu bieżącego roku osiągnęło poziom 4 017 zł.

Wobec powyższego wzrost wynagrodzenia prezesa izby pip rok do roku wzrósł o 1232 złote, czyli do poziomu ponad 16 tysięcy złotych miesięcznie (400% przeciętnego wynagrodzenia). Natomiast wiceprezesa, sekretarza i skarbnika naczelnej izby pip wynagrodzenie wzrosło o kwotę 1 078 złotych i wynosi obecnie ponad 14 tysięcy złotych miesięcznie (za cały etat).

Także wynagrodzenie przewodniczącej okręgowej izby wynoszące 250% płacy w sektorze przedsiębiorstw wzrosło rok do roku o 770 złotych, do kwoty ponad 10 tysięcy złotych (za cały etat).   Wynagrodzenie wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika okręgowej izby wzrosło rok do roku o kwotę 618 złotych, czyli do kwoty ponad 8 tysięcy złotych (za cały etat).

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Horrendalnie wysokie wynagrodzenia władz izby pip [Czytano ponad 16 tysięcy razy, ponad 150 KOMENTARZY!]

.