Redakcja Portalu - jeśli pani dyrektor szpitala uważa, że w przypadku choroby pielęgniarki, może być mniejsza liczba pielęgniarek argumentując ten fakt: "taka sytuacja może zdarzyć się wszędzie" to znaczy, że jako kierownik podmiotu leczniczego sprowadziła jego poziom funkcjonowania do poziomu fabryki gwoździ!

Pielęgniarstwo 2014.

..................................................

24 kwietnia 2014 roku - Kocham ten kraj. Pielęgniarki do dyrekcji szpitala: jest nas za mało w stosunku do liczby pacjentów - działałamy pod presją czasu, w pośpiechu! Dyrekcja: do pracy pielęgniarki mają przystępować wypoczęte, dlatego wprowadzimy "zakaz konkurencji"!?! [Czytano prawie 3 000 razy. 30 KOMENTARZY!]

.

Teraz głos w sprawie zabiera dyrektor podmiotu leczniczego, którego dotyczy przedmiotowa sprawa.

Zobacz wywiad z dyrektorem.

.


.

KOMENTARZ REDAKCJI

PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pani dyrektor podmiotu leczniczego w wywiadzie wypowiada następującą kwestię:

"Odwiedziłam oddział pooperacyjny kilka razy. Było na nim siedmiu pacjentów i sześć pielęgniarek. Jeśli któregoś dnia zdarzyło się, że było ich mniej, to powodem absencji była choroba pielęgniarki. Ale taka sytuacja może zdarzyć się wszędzie. Nie jest ona zagrożeniem dla pacjentów. Mówienie, w takiej sytuacji że pielęgniarki nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów to nietrafione argumenty, a ich powielanie jest irracjonalne."

Natomiast we wcześniejszej części wywiadu pani dyrektor podmiotu leczniczego stwierdziła:

"Życzę innym szpitalom, aby na oddziale pooperacyjnym  tak jak u nas, jedna pielęgniarka przypadała na dwóch pacjentów."

Pani dyrektor podmiotu leczniczego! Pani stanowisko w przedmiotowej sprawie jest niekonsekwentne. Otóż, skoro według pani dyrektor obsada pielęgniarska  wynosi: jedna pielęgniarka na dwóch pacjentów, to jest to norma zatrudnienia pielęgniarek, którą pani określiła jako kierownik podmiotu leczniczego. Natomiast, jeśli pani dyrektor uważa, że w przypadku choroby pielęgniarki, może być mniejsza liczba pielęgniarek argumentując ten fakt: "taka sytuacja może zdarzyć się wszędzie" to znaczy, że jako kierownik podmiotu leczniczego sprowadziła jego poziom funkcjonowania do poziomu fabryki gwoździ!

Natomiast w mojej opinii podmiot leczniczy, którym pani kieruje jest zobowiązany określić poziom zatrudnienia pielęgniarek oraz opracować procedury postępowania w przypadku absencji chorobowej, tak aby normy zatrudnienia (które sama pani dyrektor określiła) były bezwzględnie dotrzymywane! 

Nie spotkałem się z sytuacją, aby tylko maszynista stanowił obsadę pociągu, gdyż konduktor z powodu absencji chorobowej jest nieobecny. Jestem ciekaw w jaki sposób przyjęłaby pani dyrektor tłumaczenia rzecznika PKP, że "taka sytuacja może zdarzyć się wszędzie"!

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

(3) Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!  10 KOMENTARZY!
(2) Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!  4 KOMENTARZE!
(1) Polskie pielęgniarstwo na dnie - Anno Domini 2014. PIELĘGNIARSTWO SPROWADZONE DO POZIOMU "FABRYKI GWOŹDZI"!!!  58 KOMENTARZY!

.