Zobacz wzór recepty pielęgniarki, położnej.

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

..............................................................

Zobacz także:

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia - pielęgniarka wypisze recepty [Ponad 780 KOMENTARZY!!!]

 

WZÓR RECEPTY

 


 

Objaśnienia:


Druga strona (rewers) recepty pozostaje pusta.
Dane, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, umieszcza się na recepcie w następujących
miejscach:
1) w części „Świadczeniodawca” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
2) w części „Pacjent” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a–c oraz e–g rozporządzenia;
3) w części „Oddział NFZ” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
4) w części „Uprawnienia dodatkowe” – kody uprawnień dodatkowych pacjenta określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
5) w części „Odpłatność” – dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2 rozporządzenia;
6) w części „Dane i podpis pielęgniarki lub położnej” – dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7
rozporządzenia;
7) w części „Recepta” – unikalny numer identyfikujący receptę, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia;
8) w części „Dane podmiotu drukującego” – dane, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia;
9) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt unikalnego numeru identyfikującego receptę,
o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem „Rp”;
10) kody kreskowe umożliwiające automatyczny odczyt danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 7 lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, umieszcza się odpowiednio:
a) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru PESEL umieszcza się w dolnej części obszaru oznaczonego napisem „Pacjent”,
b) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, umieszcza się w polu recepty oznaczonej napisem „Dane i podpis pielęgniarki lub położnej”,
c) kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru REGON osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, umieszcza się w polu oznaczonym napisem „Świadczeniodawca”.

Zobacz treść całego projektu rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Komentarze użytkowników

#1  2014.07.12 09:02:25 ~beata

Wiedzialam ze pielegniarki są durne ale nie az tak ,przeciez to dodatkowa praca za którą nie dostaną ani centa a tym samym odciążą lekarza który zarabia krocie ,panie opamiętajcie sie

#2  2014.07.15 01:12:02 ~piel

No piękna ta recepta, po prostu prześliczna. Z przyjemnością zacznę zapełniać ich strony. jak tylko podniosą mi pensję. :)

Dodaj komentarz