Minister zdrowia to .... wporzo gościu!

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

............................................

W dniu 11 lipca odbyło się plenarne posiedzenie sejmu. Poniżej cytuję fragment wypowiedzi ministra zdrowia podczas debaty między innymi nad ustawą o "receptach pielęgniarek i położnych".

Podczas wystąpienia minister zdrowia powiedział:

(...) z tego miejsca kłaniam się paniom pielęgniarkom, które widzę na galerii (....)

.

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Bardzo to sympatyczne panie ministrze. Polskie pielęgniarki, także kłaniają się panu ministrowi. Każda z osobna. Ze swojej galery*! Bowiem wracając po dyżurze czujemy się jakbyśmy byli galernikami. Tak galernikami! Dlatego, że nie określając norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zamienił pan nasze miejsca pracy w galery. Jest pan w błędzie myśląc, że dowartościuje galernika, wypisywaniem recept. Chcemy godnej pracy i płacy. Nic galernikowi po pańskich pozdrowieniach! Brzmią jak fałszywa nuta ....

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

.

*Wikipedia - Galera – okręt o napędzie wiosłowym, często wspomaganym przez żagle. Używany był przede wszystkim na Morzu Śródziemnym od czasów starożytnych (Egipt, Fenicja, Grecja, Kartagina, Rzym, Bizancjum) aż do XIX wieku. Do wiosłowania często wykorzystywano niewolników, jeńców lub skazańców, zwanych galernikami.