Kontrola dokumentacji "raporty pielęgniarskie" stwierdziła: w wielu przypadkach pielęgniarki piszą raporty bardzo skromne i traktują je szablonowo.

Pielęgniarstwo 2014.

..................................................................

Zobacz więcej informacji w dziale kontrole pielęgniarek i położnych

.

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, w czerwcu 2014 roku kontrolował jeden z podmiotów leczniczych - szpital. Zespół kontrolny stwierdził w protokole kontroli, cytuję:

.

Raporty pielęgniarskie" na ogół traktowane są jako informacja statystyczna, natomiast rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, jak również procedura opracowana w Szpitalu mówią o części szczegółowej, w której winna znaleźć się charakterystyka sytuacji zdrowotnej wybranych pacjentów, informacje ważne dla zapewnienia ciągłości opieki i funkcjonowania oddziału. Treść informacji winna być skupiona na istotnych zmianach o stanie zdrowia pacjenta, do jakich doszło w trakcie trwania zmiany. Powinny one odzwierciedlać sytuację zdrowotną opisywanego pacjenta poprzez pryzmat zgłaszanych objawów, dolegliwości, problemów lub niezaspokojonych potrzeb, jak również zastosowane działania pielęgniarskie/położnicze z opisem ich skuteczności, a także wskazówki, co do dalszego postępowania. Jest to istotne tym bardziej, iż opisane wyżej wpisy w „bieżącej ocenie stanu pacjenta, uwagi" w dokumentacji pielęgniarskiej są w wielu wypadkach bardzo skromne i traktowane szablonowo."

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

O godzinie 10 rano potwierdzano w dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki wykonanie zleceń lekarskich na godzinę: 12, 17, 18. Także raporty pielęgniarskie ....

.