Izba pip ustaliła katalog czynności, które na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki może wykonywać .... opiekun medyczny.

Pielęgniarstwo 2014.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Uchwała Nr 136/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 4 grudnia 2013 r.

 

w sprawie przyjęcia katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki oraz indywidualną kartę zleceń pielęgniarskich.
 
§ 2. Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Indywidualna karta zleceń pielęgniarskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zobacz komentarze na facebooku
.
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. ws. przyjęcia katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki
.
 
KATALOG CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ OPIEKUNA MEDYCZNEGO
U OSOBY CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ
NA ZLECENIE I POD NADZOREM PIELEGNIARKI
.
.
 1. słanie łóżka z chorym
 2. toaleta jamy ustnej
 3. mycie głowy w łóżku
 4. toaleta całego ciała w łóżku
 5. toaleta całego ciała pod natryskiem
 6. toaleta całego ciała w wannie
 7. higiena intymna
 8. ułożenie pacjenta i zmiana pozycji ułożeniowej
 9. zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku
 10. toaleta przeciwodleżynowa
 11. zastosowanie udogodnień w łóżku
 12. zastosowanie materaca p/odleżynowego
 13. pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 14. pomiar tętna
 15. pomiar temperatury
 16. pomiar oddechów
 17. pomiar masy ciała
 18. pomiar wzrostu  
 19. przygotowanie  i założenie  okładu zimnego suchego
 20. przygotowanie  i założenie  okładu zimnego  wilgotnego
 21. przygotowanie  i założenie  okładu ciepłego suchy
 22. przygotowanie  i założenie  okładu ciepłego  wilgotny
 23. karmienie przez zgłębnik i gastrostomię
 24. wymiana worka stomijnego
 25. założenie i zmiana cewnika zewnętrznego (nakładki na prącie wykonanej z miękkiego silikonu, przez którą mocz spływa do worka na mocz)
 26. wymiana worka na mocz
 27. wymiana worka zewnętrznego na stolec
 28. stawianie  baniek próżniowych
 29. prowadzenie dobowej zbiórki moczu
 30. kontrola oddawania moczu i stolca
 31. wykonanie ćwiczeń biernych w łóżku
 32. pomoc w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego
 33. pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarkę
 34. asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 35. asystowanie pielęgniarce w zastosowaniu przymusu bezpośredniego

Załacznik nr 2 - Indywidualna karta zleceń pielęgniarskich

.