Zobacz jak w jednym ze szpitali w imieniu pielęgniarek związek negocjował sprawę "raportów pielęgniarskich".

Pielęgniarstwo 2014.

..........................................................

W protokole z negocjacji pomiędzy dyrekcją z związkiem zawodowym zapisano między innymi:

"Rozliczanie czasu pracy przeznaczonego na raporty pielęgniarskie jako nadgodziny - propozycja Pracodawcy jest nie do zaakceptowania przez Pracowników.

Pielęgniarka obejmująca dyżur musi brać udział w raporcie, żeby objąć dyżur musi przecież zapoznać się ze stanem pacjentów. Raport pielęgniarski jest formą obowiązkowego, oficjalnego przekazywania przez pielęgniarki kończące swoją zmianę (dyżur) informacji o stanie zdrowia pacjentów kolejnej zmianie rozpoczynającej dyżur. Jest to podstawowy warunek ciągłości opieki nad chorymi. Raport składa się z dwóch części: ogólnej - statystycznej i szczegółowej. W części szczegółowej znajduje się charakterystyka sytuacji zdrowotnej wybranych pacjentów.

Kryterium wyboru jest ich stan, tj. ciężko chory, umierający, nowo przyjęty, po inwazyjnych badaniach diagnostycznych, zabiegach operacyjnych itp. Treść informacji skupiona jest na istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjentów, do jakich doszło w trakcie trwania dyżuru, odzwierciedla sytuacje zdrowotną opisywanego pacjenta poprzez pryzmat zgłaszanych objawów, dolegliwości, problemów lub niezaspokojonych potrzeb oraz zastosowane działania pielęgniarskie z opisem ich skuteczności, a także wskazówki co do dalszego postępowania.

Propozycje Związku:

-  Wliczanie do czasu pracy wg czytnika rejestrującego czasu pracy i wypłata nadgodzin lub
oddanie godzin w wymiarze określonym przepisami Kodeksu Pracy za nadgodziny,
-  Ustalenie  rekompensaty   za  czas  na raportówki  w   formie  oddania  godzin  w  ilości odpowiadającej czasowi, który stanowi uzupełnienie czasu pełnych dyżurów do nominału wynikającego w okresie rozliczeniowym.

Strona związkowa utrzymuje, iż zachowanie postulatów jest niezbędne do zachowania godności zawodu i prawidłowości przebiegu prawidłowego procesu opieki nad pacjentami".

.

Zobacz także:

[Czytano prawie 100 000 razy, prawie 200 KOMENTARZY]

Aktualności według działów - Raporty pielęgniarskie

.