Billboardowa kampania społeczna - W Polsce pielęgniarek nie cenią.

Pielęgniarstwo 2015.

.....................................................

.

Ministerstwo zdrowia oficjalnie przyznaje, że nie ma wpływu na warunki w jakich wykonują zawód pielęgniarki i położne, w tym także warunki płacowe. Takie stanowisko ministerstwa jest argumentowane tym, że to kierownik podmiotu leczniczego odpowiada za warunki w jakich wykonują zawód pielęgniarki i położne. To kierownik ponosi odpowiedzialność za liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, poziom opieki pielęgniarskiej oraz warunki płacowe. I nic do tego ministerstwu zdrowia. Po prostu regulacje prawne nie przyznają resortowi zdrowia kompetencji w tym zakresie.

W tej sytuacji zastanawiający jest fakt, że ministerstwo zamierza rozpocząć działania, aby więcej osób podejmowało studia pielęgniarskie.

Reasumując - ministerstwo zdrowia chce wpuścić w kanał, którym zwą pielęgniarstwem jeszcze więcej osób.

Czy to jest etyczne?

Świadom kontrowersji wynikających z powyższego stanu rzeczy, zdecydowałem się mimo wszystko wspomóc ministerstwo w dążeniach, aby to "więcej młodzieży kształciło się w pielęgniarstwie".

I tak oto zrodził się pomysł Kampanii Społecznej - W Polsce pielęgniarek nie cenią.

Myślę, że kampania zaskutkuje tym, że wilk (ministerstwo) będzie syty i owca (młodzież) cała.

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.