Minister Zdrowia określił liczbę miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2015.

 

Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe. Miejsc szkoleniowych będzie 1850 natomiast kwota dofinansowania wyniesie 4 337 zł na jedno miejsce szkoleniowe. W Polsce jest około 220 tysięcy czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego z dofinansowanych szkoleń specjalizacyjnych będzie mogło skorzystać mniej niż jeden procent pracujących pielęgniarek i położnych. Szkolenie specjalizacyjne trwa około dwóch lat i kończy się egzaminem państwowym, a pielęgniarka i położna uzyskuje tytuł specjalisty. Pielęgniarka i położna, która odbyła specjalizację dofinansowywaną przez ministra zdrowia, może ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej dofinansowywanej specjalizacji po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji.

Podstawa prawna: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 79 z dnia 16 grudnia 2014 roku.

 

 W najbliższym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl (styczeń-luty 2015) informator pt.: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację pielęgniarek i położnych?

Mariusz Mielcarek

 


 

On 15th December 2014, the Polish Minister of Health issued a proclamation concerning the number of training places on subsidized specialization for nurses and midwives in 2015, as well as he determined the amount of funding for each training place. There will be 1,850 training places, while the amount of funding will be 4,337 zlotys for one training place. In Poland, there are around 220 thousand active nurses and midwives. Therefore less than one percent of the working nurses and midwives will be able to benefit from the subsidized specialization trainings. These trainings last about two years and ends with a State examination, the nurse and midwife obtains a specialist's degree. The nurse and the midwife who followed the specialization subsidized by the minister of health may apply for admission to the next subsidized specialization after five years from the day of the end of the previous specialization.

 In the next issue of Nurses and Midwives Magazine pielegniarki.info.pl (January-February 2015) you can find a brochure: How to get into a subsidized specialization for nurses and midwives?

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: international@nursingpoland.pl

 In 15 Dezember 2014 hat der Gesundheitsminister über die Zahl der bezuschussten Schulungs- Plätze für die Krankenschwestern und die Hebammen informiert. Der Minister hat den Preis eines Schulungsplatz angegeben. Die Anzahl der Plätze Schulungs- in 2015 Jahr das ist 1850. Der Betrag zu einem Schulungsplatz zu bezuschussen das ist 4 337 der PLN. In Polen ist er um  herum die 220 Tausend berufstätigen Krankenschwestern und die Hebammen. In dem Fall er ergibt sich, dass es den bezuschussten Schulungen weniger als ausnutzen können wird ein Prozent die arbeitenden Krankenschwestern und die Hebammen. Die Fachschulung dauert um  herum der zwei Jahre und er mit  enden einer Staatsprüfung. Die Krankenschwester und die Hebamme erlangen den Titel des Fachmannes.Die Krankenschwester und die Hebamme, die die von dem Gesundheitsminister bezuschusste Schulung durchlaufen hat, können sich um die nächste Schulung nach dem Ablauf der 5 Jahre bewerben.

 In dem nächsten Nummer die Zeitung der Krankenschwestern und den Hebammen pielegniarki.info.pl (der Januar - Februar 2015) die Broschüre unter dem Titel: Wie an der bezuschussten Schulung für die Krankenschwestern und den Hebammen teilnehmen?

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen

email: international@pflegepolen.pl

 


,

Le 15 décembre 2014, le Ministre de la Santé a émis une proclamation sur le nombre de places de formation de spécialisation finansée pour les infirmières et sages-femmes en 2015 ainsi qu'il a arrêté le montant de finansement par une place de formation. Il y aura 1850 places de formation et le montant de finansement s'élève à 4337 zlotys par une place de formation. En Pologne il y a environ 220 mille d'infirmières et sages-femmes actives dans le métier. Alors, moins qu'un pour cent d'entre elles sera en mesure de profiter de formation de spécialisation finansée. La formation de spécialisation dure environ deux années et se termine par un examen d'État. L'infirmière et la sage-femme obtient le titre du spécialiste. L'infirmière et la sage-femme en avant suivi la spécialisation finansée par le Ministre de la Santé peut appliquer pour l'admission à une autre spécialisation finansée après 5 ans depuis la date de la fin de la spécialisation dernière.

 Dans la prochaine édition de Magazine des infirmières et sages-femmes pielegniarki.info.pl (janvier-février 2015) vous trouverez une brochure : Comment entrer à une spécialisation finansée pour les infirmières et sages-femmes?

Michał Lewicki
Coordinateur des relations internationales
Portail polonais des infirmières et sages-femmes
e-mail: international@nursingpoland.pl

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2015.01.08 13:31:11 ~Piotr

Gdzie można sprawdzić ile w tym samym okresie czasu, ten sam minister zaproponował rezydentur (specjalizacji) lekarzom?

#2  2015.01.08 21:41:49 ~Danuta

Piotrze podaję dane na 2015 rok: na specjalizacje pielęgniarskie 1850 miejsc po 4 337 zł na jedno miejsce szkoleniowe - 8 023 450zł ogółem,rezydentury lekarzy w 2015 roku będą kosztować 60 000 000 zł. Źródło: http://www.wprost.pl/ar/472272/Rzemek-W-2015-rezydentury-lekarzy-beda-kosztowac-60-mln-zl/ Zobacz w 2015 -rezydentury,"będą kosztować 60 milionów. W następnych latach 180, a jeszcze następnych latach 195 - mówi Cezary Rzemek wiceminister zdrowia".

#3  2015.01.10 19:23:28 ~ktoś

Lekarz może sobie robić specjalizację na luzie. Ma czas na przygotowanie się do egzaminu. A pielęgniarka musi na wykłady, czy staże biegać po nocnej zmianie, albo na urlopie wypoczynkowym. A specjalizacją pielęgniarską po tym całym trudzie, można sobie tak w ogóle wytrzeć tyłek.tyle z tego. Mnie tam MZ nie sponsorowało specjalizacji, sama wyłożyłam 5400 zł. bo nie mogłam się doczekać, kiedy będzie ta, która mnie interesowała, przez wiele lat nie miałam tej możliwości.

Dodaj komentarz