Zobacz informator o "receptach pielęgniarek" w najnowszym numerze (styczeń/luty) Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl, wydawanej w nakładzie 70 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych.

 

 

 

Zapraszamy do lektury stron 2 i 3 bieżącego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz poprzednie wydania