Zobacz podsumowanie sondy w sprawie oceny działań związku i izby pip na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Działalność związku i izby pip.

 

W dniach pomiędzy 26 lutego a 18 marca br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych na facebooku przeprowadziła sondę na temat oceny działalności izby i związku pip na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. 

W sondzie zagłosowało ponad tysiąc osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam -  bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie. Wynik sondy?

Ponad 90% ankietowanych oceniło działania izby i związku pip na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych negatywnie i bardzo negatywnie. 

Szczegółowe wyniki sondy prezentjemy na poniższym wykresie.