Falstart wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna. Wyskoczył z żartem primaaprilisowym kilka dni przed 1 kwietnia!

Pielęgniarstwo 2015.

 

Poseł w interpelacji do ministra zdrowia zapytał:

Dlaczego grupa zawodowa pielęgniarek dotychczas była pomijana przy wprowadzaniu podwyżek płac w ochronie zdrowia?

 

W dniu 19 marca br. wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, odpowidział:

"Nie można zgodzić się z opinią, że grupa zawodowa pielęgniarek dotychczas była pomijana przy wprowadzaniu podwyżek płac w ochronie zdrowia.

W latach 2010 – 2012 obowiązywał mechanizm wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z tytułu tzw. nadwykonań. Zgodnie z art. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 230, poz. 1507). w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania NFZ, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej kierownik sp zoz był obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40 % kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym ¾ tych środków kierownik sp zoz przeznaczał na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie.

Niestety, realizacja powyższego przepisu nie spełniła oczekiwań środowiska pielęgniarek, bowiem prowadziła do jednorazowej wypłaty zwiększonego wynagrodzenia lub nagrody."

 

...

 

No to mnie pan wiceminister zdrowia uspokoił. Widocznie moje wrażenie, że podwyżki w ochronie zdrowia mnie omijają jest błędne.

 

pielęgniarz Mariusz Mielcarek

 

Zobacz więcej o działalności Sławomira Neumanna:

Ministerstwo zdrowia temat pielęgniarek i położnych traktuje w konwencji "radosnej twórczości urzędniczej". "RENCE OPADAJĄ"!!!