(7) Wiceminister zdrowia mówi w sejmie o ... opiekunach medycznych. Ile osób wykształciło się w tym zawodzie, ile zdało egzamin państwowy, a ile rzeczywiście zatrudnionych jest w ochronie zdrowia.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Cieślukowski w dniu 23 kwietnia 2015 roku na plenarnym posiedzeniu sejmu powiedział, cytuję:

 

"Równolegle od 2007 r. resort przygotowywał założenia dotyczące takiego zawodu, jak opiekun medyczny. Dzisiaj można powiedzieć, że w ciągu ostatnich sześciu lat wykształciło się w Polsce na poziomie zawodowym, czyli szkół zawodowych i szkół policealnych, ok. 20 tys. osób. Połowa z nich zdała egzaminy państwowe i ponad 2500 opiekunów medycznych pracuje już w naszych placówkach ochrony zdrowia. Jest to znakomite narzędzie i pozytywnie oceniane przez pielęgniarki, ponieważ przy zachowaniu ścisłego rozdzielenia kompetencji między obydwoma zawodami pielęgniarki, wykonując swoje kompetencje medyczne nawet w mniejszej liczbie, będą mogły posiłkować się w tzw. pracy z pacjentem właśnie tymi osobami, opiekunami medycznymi. Wydaje się, że w chwili obecnej są to narzędzia czy instrumenty, które pozwolą nam przynajmniej częściowo sytuację poprawić."

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

 

Ze stenogramów sejmowych wybrał: 

Mariusz Mielcarek 

 

 

KOMENTARZ REDAKCJI

OGÓLNOPOLSKIEJ GAZETY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Podsumujmy: kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego podjęło 20 tysięcy osób. Tylko połowa z nich zdała egzamin państwowy. Natomiast tylko 1/4 z nich jest zatrudniona w ochronie zdrowia. Czyli 2,5 tysiąca osób.  

W Polsce jest około 700 szpitali. Wobec powyższego statystycznie 2,5 tysiąca opiekunów medycznych pozwala na zatrudnienie po 3,5 opiekuna medycznego na szpital!!! 

 

To dorobek 9 lat, czyli od 2007 roku, kiedy to resort zdrowia przygotował założenia dotyczące zawodu opiekuna medycznego.

Mariusz Mielcarek

 

 

 

 

Zobacz więcej