Co minister zdrowia powiedział o planowanym wzroście wynagrodzeń pielęgniarek i położnych? Równie dobrze mógł podać datę, kiedy pierwsza polska pielęgniarka poleci w kosmos!

Pielęgniarstwo 2015.

 

Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami izby i związku pip w dniu 30 kwietnia. 

Komunikaty zaprezentowane przez izbę i związki pip są następujące:

 

"OZZPiP informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015r odbyło się spotkanie  OZZPiP  i NRPiP z Kierownictwem Ministerstwa Zdrowia na czele z  Ministrem Zdrowia  P. Bartoszem Arłukowiczem  i Prezesem NFZ- P.Tadeuszem Jędrzejczykiem. Minister Zdrowia  odczytał prezentację multimedialną, która przedstawiała enigmatyczną propozycję dla środowiska pielęgniarek i położnych w kolejnych latach, natomiast nie zawierała żadnych rozwiązań dla zgłaszanych wcześniej postulatów  przez OZZPiP."

Źródło informacji: strona internetowa związku pip

 

"Minister Zdrowia przedstawił propozycje zmian finansowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach realizowanych przez pielęgniarki i położne. Zmiany między innymi dotycząc wprowadzenia nowych produktów, zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece długoterminowej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jak i w lecznictwie zamkniętym. Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes NRPiP zawnioskowała do Ministra Zdrowia o przekazanie dokumentu celem zapoznania się przez członków samorządu i przedstawienia opinii w tej sprawie. Po otrzymaniu materiałów z Ministerstwa Zdrowia członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych bezzwłocznie otrzymają dokument z propozycjami zmian."

Źródło informacji: strona internetowa izby pip

 

Natomiast więcej informacji możemy dowiedzieć się z komunikatu Polskiej Agencji Prasowej.

Agencja cytuje słowa ministra zdrowia, które wypowiedział po spotkaniu: "Zaproponowaliśmy to, aby pielęgniarka i położna znalazły się w rozporządzeniu koszykowym - co jest jednym z kluczowych postulatów środowiska - żeby spełnić pewne wymogi dotyczące liczby pielęgniarek na poszczególnych oddziałach, które byłyby gwarantowane możliwością uzyskania kontraktu np. przez szpital", (...) a resort chce stworzyć specjalne mechanizmy finansowania pracy pielęgniarek i tym samym częściowo uniezależnić ich wynagrodzenia od "czystych pensji etatowych"*.

Powyższe działania mają  w "perspektywie czasowej doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń". Według wyliczeń resortu docelowo na kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich mogłaby zostać przeznaczona kwota ok. 1,5 mld zł rocznie - począwszy od roku 2017.

Zobacz komunikat PAP, z którego zaczerpnięto powyższą informację.

 

* Ciekawe co minister zdrowia rozumie poprzez: "uniezależnienie wynagrodzenia od "czystych pensji etatowych".

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

 

 

Zobacz także:

Minister zdrowia wie co mówi (?), bowiem pamięta:

Na co się umówiły władze izby i związków pip z ministerstwem zdrowia na spotkaniu w dniu 6 marca 2015 roku!