Świadomość poselska! Poseł pisze w słusznej sprawie o personelu pielęgniarskim, jako o "niższym personelu medycznym".

Pielęgniarstwo 2015.

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych wraz z kwalifikacjami do danych procedur medycznych


Szanowny Panie Ministrze!


Niskie zarobki niższego personelu medycznego wynikają z faktu braku środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przez pracodawców. W związku z taką sytuacją pogłębia się proces pauperyzacji tej grupy zawodowej, a pracodawcy realizując postulaty lekarzy dość często ograniczają uposażenie oraz stan zatrudnienia niższego personelu medycznego.


W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy w warunkach kontraktowania usług medycznych z NFZ nie powinien istnieć zapis o obowiązku wykazania ilości zatrudnionych pielęgniarek i położnych wraz z kwalifikacjami do danych procedur medycznych?


Z należnymi wyrazami szacunku
Bogdan Rzońca
Jan Warzecha
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej