Szpital tworzy nową definicję redukcji zatrudnienia pielęgniarek, dofinansowane specjalizacje 2015 - komunikat ministra zdrowia.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 90 tysięcy egzemplarzy.