Irlandzkie pielęgniarki żądają zwiększenia zatrudnienia

 

 

W Szpitalu Uniwersyteckim w Cork pielęgniarki twierdzą, że oddział onkologiczny poważnie cierpi na niedobór personelu. W związku z tym zarząd szpitala do poniedziałku (11.05) miał przedstawić plan zatrudnienia nowych pracowników.
Irlandzka Organizacja Pielęgniarek i Położnych (INMO) poinformowała zarząd szpitala w Cork, że jeśli nie zostanie ustalony plan działania skierowany na rozwiązanie aktualnej krytycznej sytuacji, to pielęgniarki onkologiczne rozpoczną strajk włoski we wtorek, 12 maja.
Irlandzka Organizacja Pielęgniarek i Położnych poinformowała, że rozmowy ze szpitalem przebiegły pozytywnie, jednak dokładna data rozpoczęcia rekrutacji nie została ustalona. Próby polepszenia poziomu opieki pielęgniarskiej na oddziale onkologicznym zaczęły się już pół roku temu. Pielęgniarki nie zgadzają się z opinią HSE, że Szpital Uniwersytecki w Cork jest „centrum doskonałości”, jeśli chodzi o opiekę na wcześniej wspomnianym oddziale. Zdarza się, że na oddziale w ciągu tygodnia są tylko 3-4 pielęgniarki bez zastępstwa.
Rażące braki personelu oraz brak planu na polepszenie leczenia są niedopuszczalne.
INMO postulowała również wyodrębnienie łóżek dla pacjentów onkologicznych, zwiększenie do czterech liczby pielęgniarek na nocnej zmianie i połączenie dwóch ubogich oddzia- łów w jedną spójną jednostkę opiekuńczą. Ponadto ubiegała się o zatrudnienie pielęgniarek na stanowiska managerskie, możliwości kształcenia i szkolenia na oddziałach oraz o wsparcie dla pielęgniarek w radzeniu sobie z traumatycznymi przypadkami.
Pielęgniarki zapowiadały, że podczas strajku pacjenci będą mieć zapewnioną podstawową opiekę, ale prace administracyjne nie będą wykonywane. (kG)