Władze nie dały dotychczas KONKRETNYCH propozycji w zakresie podwyżek płac pielęgniarek i położnych, tylko wciągają związek pip w cykl spotkań, które sprowadzają się do zabawy w "myszkę i kotka".

Działalność izby pip.

 

Zobacz informację prasową o spotkaniu w dniu 23 czerwca. Pielęgniarki w ministerstwie.

Obecna sytuacja przypomina zabawę władz rządowych ze związkiem pip, w "myszkę i kotka". Władze nie dają konkretnych propozycji, tylko wciągają związek pip w cykl spotkań, które nie dają żadnego rezurtatu. Cały czas jesteśmy z podwyżkami w punkcie wyjścia. Czyli gdzieś w roku 2010, kiedy to ostatni raz rząd wprowadził ustawowe regulacje w zakresie podwyżek płac pielęgniarek. Niestety te regulacje nie przyniosły oczekiwanego przez pielęgniarki i położne wzrostu płac.

Szczegółową analizę obecnej sytuacji w zakresie obiecanych podwyżek, przedstawiłem w komentarzu redakcji Portalu i Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych (nakład 90 tys. egzemplarzy) - Co obecnie wiemy o zapowiadanym wzroście płac pielęgniarek i położnych? Czytano prawie 3 000 razy.

 

Mariusz Mielcarek

 

 

 

 

 

Dołącz do społeczności protestującej wobec słów ministra zdrowia Mariana Zembali, który w kontekście zwolnień dyscyplinarnych strajkujących pielęgniarek powiedział: ktokolwiek podjąłby strajk, na drugi dzień będzie przeze mnie zwolniony!

 

Dołacz do społeczności na

https://www.facebook.com/ZembalaniejestesBOGIEM