Zobacz jaka jest argumentacja ministerstwa zdrowia w zakresie zniesienia wymogu dwuletniego stażu pracy dla pielęgniarki, która zamierza wykonywać zawód w formie działalności gospodarczej.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Zobacz także:

7 lipca 2015 roku - Ministerstwo zdrowia idzie po rozum do głowy! Brawo! Wbrew stanowisku władz izby pip. Teraz pielęgniarka, która ma wolę wykonywania zawodu na własny rachunek musi ... CZYTANO PRAWIE 7 500 RAZY! 

 

"Jak przewiduje obowiązujący art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jednym z warunków podjęcia przez pielęgniarkę wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej w ramach indywidualnej praktyki jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu tego zawodu. Jakkolwiek rozwiązanie to, jak należy sądzić, w założeniu ustawodawcy miało zapewnić pacjentom zgłaszającym się do takiej praktyki profesjonalne usługi wysokiej jakości, to jednak z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że jest to przepis ograniczający swobodę wykonywania działalności gospodarczej osobie, które jest uprawniona w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania zawodu zaufania publicznego w innych formach, np. na podstawie umowy o pracę. W konsekwencji, nie można wykluczyć, że nie ostałby się on w konfrontacji z wzorcami konstytucyjnymi określonymi w art. 21 i art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Mając na względzie powyższe, za uzasadnione należy uznać usunięcie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wymogu 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki jako warunku podjęcia wykonywania zawodu w ramach działalności gospodarczej." 

 

Z uzasadnienia do nowelizacji przedmiotowej ustawy wybrał:

Mariusz Mielcarek