Propozycja ministra zdrowia: 300 złotych podwyżki dla pielęgniarek i położnych w zależności ... od stażu!

Działalność związku i izby pip.

 

 

 

Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie ...

 

 


 

 

Jest to zaskakująca informacja! Bowiem w projekcie rozporządzenia w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i połoznych, nie ma jednego słowa o sposobie podziału tzw. podwyżek, czyli 1 zł netto/godz. średnio na etat. 

W powyższym projekcie zapisano:

"4. Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z:
1) uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumieniem
dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat;"

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek