(1) Polskie pielęgniarstwo. Łączenie funkcji Naczelnej Pielęgniarki Szpitala z funkcją pielęgniarki koordynującej oddziału wewnętrznego oraz funkcji pielęgniarki koordynującej z funkcją pielęgniarki epidemiologicznej.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Zobacz także: Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"!

 

 

Wyciąg z protokołu kontroli szpitala Sp. z o. o. 

 

1. Funkcja pielęgniarki koordynującej na oddziale dziecięcym i funkcją pielęgniarki zajmującej się sprawami epidemiologii. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) punkt 2 wskazuje, że w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzi pielęgniarka lub położna jako specjalista ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek. Szpital posiada ... łóżek wobec tego łączenie tych dwóch funkcji ze sobą, nie powinno mieć miejsca.

2. Funkcja Naczelnej Pielęgniarki Szpitala z funkcją pielęgniarki koordynującej na oddziale wewnętrznym. Przeciążenie obowiązkami może skutkować brakiem możliwości poprawności realizacji powierzonych tej osobie zadań. Zadania, w obu tych przypadkach, są bardzo szerokie i czynnik ekonomiczny nie może stanowić podstawy do narażania osób funkcyjnych na brak możliwości prawidłowej realizacji powierzonych im zadań.

Ponadto pełnienie funkcji, które wzajemnie są od siebie zależne (sprawowanie funkcji kontrolnych pielęgniarki epidemiologicznej i pielęgniarki koordynującej oraz Naczelnej pielęgniarki i koordynującej) powoduje brak prawidłowego nadzoru merytorycznego. 

Z protokołu kontroli wybrał:

Mariusz Mielcarek