(2) Polskie pielęgniarstwo. Kontrola w szpitalu wykazała, że pielęgniarki operacyjne przesuwane są na dyżurach nocnych oraz w dni wolne do pracy na oddział chirurgii, z oddziału wewnętrznego na izbę przyjęć oraz z oddziału chirurgii na wewnętrzny lub dziecięcy.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Zobacz także: Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"!

(1) Polskie pielęgniarstwo. Łączenie funkcji Naczelnej Pielęgniarki Szpitala z funkcją pielęgniarki koordynującej oddziału wewnętrznego oraz funkcji pielęgniarki koordynującej z funkcją pielęgniarki epidemiologicznej.

 

Wyciąg z protokołu kontroli szpitala Sp. z o. o. 

 

Po analizie arkuszy dyżurów pielęgniarek stwierdzono, że pielęgniarki na dyżury są rozpisywane we wszystkich oddziałach, bez względu na pierwotne ich zatrudnienie, przy czym w grafikach (wersja papierowa) na dyżurach są umieszczone w oddziale macierzystym z zaznaczeniem oddziału, do którego zostały przesunięte. Zgodnie z sugestią kontrolującej ... przesuwanie pielęgniarek do różnych oddziałów może zaburzać wykonywanie ich czynności zawodowych, ponieważ praca pielęgniarki operacyjnej ma inny charakter niż pielęgniarki z oddziału chirurgicznego (inne predyspozycje, inny zakres wiedzy).

Zdaniem kontrolującej ..., takie przesunięcia do miejsc pracy stwarzają zagrożenie dla pacjenta i personelu medycznego. Stwierdzono również, że pielęgniarki operacyjne przesuwane są na dyżurach nocnych oraz w dni wolne do pracy na oddział chirurgii, z oddziału wewnętrznego na izbę przyjęć oraz z oddziału chirurgii na wewnętrzny lub dziecięcy.

Na bloku operacyjnym obsadę na dyżurze stanowi 1 pielęgniarka i dodatkowo oddziałowa jako druga pielęgniarka, natomiast po 15.00 jako druga pielęgniarka pracuje sanitariuszka po wewnętrznym przeszkoleniu. W nocy i dni wolne od pracy wykonuje się około 4-5 zabiegów operacyjnych miesięcznie. Zauważono systematyczne przesuwanie pielęgniarek z bloku operacyjnego do innych oddziałów, co zgodnie z opinią konsultantów oraz przewodniczącego zespołu ds. zakażeń w Szpitalu (opiera się na opiniach konsultantów) nie powinno mieć miejsca, ponieważ rodzi to niebezpieczeństwo zakażeń, pomyłek oraz podejmowania działań (w sytuacji konieczności powrotu z oddziału, do którego została przesunięta) w pośpiechu i zdenerwowaniu.

Z protokołu kontroli wybrał:

Mariusz Mielcarek