(3) Polskie pielęgniarstwo. Tak, to jest perełka! Kontrola wykazała, że pielęgniarki .... A wniosek z kontroli: "ocena pozytywna z nieprawidłowościami"!

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

Zobacz także: Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"!

(1) Polskie pielęgniarstwo. Łączenie funkcji Naczelnej Pielęgniarki Szpitala z funkcją pielęgniarki koordynującej oddziału wewnętrznego oraz funkcji pielęgniarki koordynującej z funkcją pielęgniarki epidemiologicznej.

(2) Polskie pielęgniarstwo. Kontrola w szpitalu wykazała, że pielęgniarki operacyjne przesuwane są na dyżurach nocnych oraz w dni wolne do pracy na oddział chirurgii, z oddziału wewnętrznego na izbę przyjęć oraz z oddziału chirurgii na wewnętrzny lub dziecięcy.

 

Wyciąg z protokołu kontroli szpitala SP ZOZ

 

− na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Chirurgii Dziecięcej zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Chirurgii Ogólnej zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki położnej oddziałowej od dnia 12 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Laryngologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Stacja Dializ zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 stycznia 2014 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Neonatologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego, 
− na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Onkologii Klinicznej i Hematologii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Ortopedyczno – Urazowym zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Pediatrii zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 marca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na Oddziale Pulmonologicznym zatrudniona została osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej od dnia 1 czerwca 2013 r. – bez postępowania konkursowego,
− na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki zatrudniona została osoba od dnia 5 sierpnia 2013 r. – bez postępowania konkursowego,

 

co jest niezgodne z art. 49 ust 1 pkt. 2 – 5 ustawy o działalności leczniczej, jak również z Rozdziałem III §15 Regulaminu organizacyjnego szpitala.

 


 

I teraz perełka. Protokół zakończono stwierdzeniem: "Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami."  Czy jest sens w takim razie przeprowadzać takie kontrole przez wojewodów? Złamano ustawę! A wojewoda ... olewa sprawę?

 


 

Z protokołu kontroli wybrał:

Mariusz Mielcarek