Przed 10 września, Zembala pisze list do pielęgniarek i położnych ...

Pielęgniarstwo 2015.