Prezes NFZ odpowiada w sejmie na pytanie: Czy w przypadku kiedy konkretnej pielęgniarce zostanie przyznany dodatek Zembali, "zostanie podpisana nowa umowa o pracę bądź aneks do umowy, w którym będzie napisane, że od dnia tego i tego podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze o taką i taką kwotę?"

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 11 września 2015 roku

 

Poseł Józefa Hrynkiewicz (PiS):

Mam pytanie do pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy w związku z podwyżką zostanie podpisana nowa umowa o pracę bądź aneks do umowy, w którym będzie napisane, że od dnia tego i tego podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze o taką i taką kwotę? To tylko takie pytanie. To, jak będziecie państwo przesyłać, zbierać informacje, to już oddzielna sprawa. Mnie interesuje indywidualna umowa, która wiąże pielęgniarkę z instytucją, w której pracuje.

Przewodniczący poseł Czesław Hoc (PiS):

Pan prezes. Bardzo proszę.

 

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk:

Fundusz oczywiście nie jest pracodawcą, w związku z czym nie możemy podpisać żadnej umowy. Jak rozumiem, porozumienie pomiędzy przedstawicielami pielęgniarek a dyrektorem szpitala rozwiąże takie sprawy, w tym również tryb przekazywania pieniędzy. Gwoli informacji oczywiście sytuacje są różne. Są pielęgniarki zatrudnione na etatach. Są pielęgniarki, które pracują na etatach w jednym szpitalu, a w drugim na zasadzie zlecenia wykonują świadczenia. One również są uwzględnione w przekazywanych do nas danych. Jeżeli w ramach zlecenia proporcjonalnie jest to równoważnik 0,2 etatu, środki są naliczone proporcjonalnie do tego. Jeżeli pielęgniarki pracują na podstawie umowy kontraktowej, również są tutaj wliczane. W związku z tym forma najprawdopodobniej będzie różnorodna i w każdym szpitalu inna. Nie ingerujemy w porozumienie pomiędzy dyrektorem placówki, podmiotu leczniczego a pracującymi na rzecz owego podmiotu pielęgniarkami, gdyż jako fundusz oczywiście nie mamy takiego tytułu.

 

Ze stenogramu posiedzenia komisji wybrał:

Mariusz Mielcarek