Władze związku pip o porozumieniu z 2.30 Treści porozumienie nie opublikowano!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

W dniu 23 września, po trwających kilkanaście godzin negocjacjach w Ministerstwie Zdrowia, między stroną rządową a środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych zostało podpisane porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o 400 złotych przez kolejne cztery lata, a dodatkowo gwarantuje utrzymanie wzrostu wynagrodzeń w latach następnych.

Komunikat opublikowano na stronie władz związku pip

 

Zobacz także: 

Dlaczego władze związku pip umówiły się z władzą, że "szczegóły podpisanego porozumienia zostaną ujawnione w poniedziałek"?