Zembala osiągnął cel. Społeczeństwo zostało przekonane, że pielęgniarki i położne dostały podwyżki. 4 razy 400! Razem 1600 zł. KUPA FORSY!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Wszystkie media poinformowały o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

4 razy po 400 zł. Razem 1 600.

 

Brutto, netto, na 4 lata, co 4 lata, przez 4 lata, na rok, co rok,  ....

Dodatek, do zasadniczej, do podstawy, z pochodnymi, bez pochodnych ...

W szpitalach, DPS, POZ, AOS, Stacjach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych ...?

Nieważne!

Dostały!

 

Natomiast najbardziej zainteresowane, czyli pielęgniarki nie wiedzą co dostały. 

Dlaczego nie wiedzą?

Bo władze związku pip wraz ministrem zdrowia utajniły treść podpisanego porozumienia.

Do poniedziałku. Na 6 dni. 

 

Mariusz Mielcarek