(2) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Porozumienie podpisano jednak o 1.50 w nocy. A kwota brutto to 400 zł, netto 235 wraz z pochodnymi. Czyli podpisano porozumienie nie 4 razy 400, lecz 4 razy 235 netto. Ale jak brzmi!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

W dniu dzisiejszym po wyczerpujących negocjacjach, które rozpoczęły się 22 września 2015 r. o godz. 15.00 i trwały do 23 września do godz 1.50 podpisano porozumienie ws płac dla pielęgniarek i położnych. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele NRPiP w osobach:

Grażyna Rogala - Pawelczyk Prezes,

Teresa Kuziara Wiceprezes,

Joanna Waleweander Sekretarz,

Mariola Łodzińska Przewodnicząca ORPiP w Radomiu,

Justyna Laska Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie,

Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu

i Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

oraz uczestniczyli przedstawiciele OZZPiP w osobach,

Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca OZZPiP,

Longina Kaczmarska Przewodnicząca Zarządu Regionu Mazowsza,

Halina Zaraś Przewodnicząca Zarządu Regionu z Wielkopolski,

Zofia Czyż Siedlce

po tronie Ministerstwa Zdrowia, Marian Zembala Minister Zdrowia a NFZ reprezentował Tadeusz Jędrzejczyk Prezes oraz osoby z departamentów i prawnicy. Minister Zdrowia wywiązał się z  obietnicy, którą przedstawił w dniu 10 września na pikiecie w Warszawie i w postanowieniu znalazły się zapisy dotyczące podwyżek 4 x 400,00 zł brutto, brutto czyli 235,00 zł netto (czyli od 1 września 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem w/s OWU, z dnia 8 września podwyżki w kwocie 300 zł + 100,00 zł, od 1 września 2016 r - 400,00 zł, od 1 września 2017 roku - 400,00 zł, od 1 września 2018 r. - 400,00 zł) Po tym okresie od 1 września 2019 r. wysokość kwoty ma być utrzymana na dalsze lata na tym samym poziomie. Szczegółowe postanowienia umowy mają być wpisane w nowelizację rozporządzenia w/s OWU z 8 września. Tuż po podpisaniu porozumienia odbyła się konferencja prasowa. Szczegóły porozumienia będą podane wkrótce.

Zobacz zdjęcia z podpisania porozumienia

Powyższy komunikat opublikowano na stronie internetowej izby pip w Radomu