(5) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Dlaczego władze związku i izby pip zgodziły się, żeby dodatki w POZ obowiązywały od stycznia 2016, kiedy w szpitalach od 1 września 2015?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Do tej pory nie było zgody władz związku i izby pip aby dodatek od 1 września 2015 obowiązywał tylko dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach, a dodatek dla pielęgniarek i położnych POZ od 1 stycznia 2016 roku. 

I władze związku i izby pip odmawiały podpisania porozumienia zawierającego takie rozwiązania. I słusznie!

Teraz podpisały porozumienie o 1.50 w nocy, z ministrem zdrowia, o dodatku dla pielęgniarek i położnych w szpitalach od 1 września, natomiast dodatek ten będzie obowiązywał w POZ od 1 stycznia!

Dlaczego?

Dlaczego władze związku i izby pip podpisały takie porozumienie?

Po to 12 tysięcy pielęgniarek i położnych przyjechało do Warszawy? 

Hwała zwiąskom!