Wczoraj o godz. 21 na facebooku wiceminister zdrowia Cieślukowski poinformował środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych, że ... Swój post zakończył: Brawo

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Wiceminister zdrowia napisał:

Realizacja porozumienia zawartego 23 września pomiędzy Ministrem Zdrowia i pielęgniarkami już przynosi pozytywne efekty, a strony dotrzymują słowa. 28 września Minister Zdrowia przedłożył projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie owu zawierający zmiany uzgodnione w porozumieniu. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu dzisiejszym 1 października podjął uchwałę o zawieszeniu ogólnopolskiej akcji protestacynej. Brawo