Czy przy okazji tzw. podwyżek płac, dyrektor szpitala, może... obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarkom i położnym?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

 

WEŹ UDZIAŁ W SONDZIE NA FACEBOOKU

ZAGŁOSUJ TUTAJ!

 


 

 

Czy przy okazji tzw. podwyżek płac, dyrektor szpitala, może... obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarkom i położnych?

 

Może. Przed taką sytuacją nie chroni podpisane porozumienie o 1.50 w nocy oraz rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie tzw. podwyżek płac pielęgniarek i położnych.

Może być tak, że pielęgniarka lub położna otrzyma od dyrekcji: "wypowiedzenie warunków pracy w zakresie płacy", następującej treści:

Wypowiadam pani z dniem 1 listopada 2015 roku, warunki płacy w zakresie, wynagrodzenia zasadniczego. Dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze 1950 zł, zostaje zmienione na kwotę: 1800 zł. 

Uzasadnienie: Z dniem 1 września wypłaca się Pani "dodatek Zembali" w wysokości 300 zł brutto brutto. Natomiast ze względu na trudną sytuacją finansową zakładu, konieczne jest obniżenie płacy w zakresie wynagrodzenia zasadniczego. Pani wynagrodzenie "globalnie" nie ulegnie zmniejszeniu.

Dyrektor szpitala

 

Mariusz Mielcarek