Korespondencja z urzędami

Praca za granicą

 

 

KORESPONDENCJA Z URZĘDAMI

 

 

Przy załatwianiu formalności, związanych z nostryfikacją wykształcenia, największą trudność sprawia nawiązanie pierwszego kontaktu z urzędami ze względu na barierę językową i związane z tym opory. Warto jednak wiedzieć, że pierwszy kontakt z urzędami powinien tak czy inaczej nastąpić w formie pisemnej mailowo lub listownie, co jest dużym ułatwieniem, jako że w początkowym (czy nawet też średnio zaawansowanym) stadium nauki języka z reguły łatwiej jest pisać niż mówić. Zwracając się do urzędu pisemnie i otrzymując odpowiedź w tej samej formie, można też na spokojnie przeczytać (chociażby ze słownikiem) otrzymane pismo i mieć pewność, że wszystko dobrze się zrozumiało co nie zawsze udaje się podczas rozmowy telefonicznej zwłaszcza, że język niemiecki ma wiele różnych dialektów, które obco krajowcom z początku często trudno jest zrozumieć.

W celu ułatwienia pierwszego kontaktu z urzędami postanowiłam sporządzić dla Czytelniczek niniejszej Gazety kolejną „ściągę“ wzór pierwszego pisma. Pierwszy kontakt powinien zawierać krótki opis sytuacji i podstawowe informacje o sobie oraz prośbę o przesłanie dalszych informacji. W odpowiedzi otrzymuje się z reguły maila lub list z indywidualnym wykazem dokumentów oraz wskazówkami na temat prawidłowej formy ich składania (o czym pisałam już w jednym z wcześniejszych artykułów na łamach tej gazety) oraz dane kontaktowe urzędnika, który od tego momentu staje się osobą kontaktową, która prowadzi sprawę i do której na leży kierować dalszą korespondencję.

Poniżej wzór listu w języku polskim i niemieckim dla porównania. Wzór uwzględnia kilka opcji, z których należy wybrać tę odpowiednią. List ten stanowi oczywiście jedną z wielu możliwych wersji takiego pisma można go zatem dowolnie modyfikować i zmieniać, np. podając inne miejsca pracy czy zakres kwalifikacji.

 

Szanowni Państwo!
Nazywam się ………………….., mieszkam w Polsce | pochodzę z Polski i jestem dyplomowaną pielęgniarką | pielęgniarką | pielęgniarką specjalistką | położną.
Mój dotychczasowy staż zawodowy obejmuje …………….. lat pracy w szpitalu | klinice | przychodni | prywatnym gabinecie | szkole.
Ponieważ pragnę w najbliższej przyszłości podjąć pracę zawodową w Niemczech, zatem chciałabym przeprowadzić nostryfikację mego wykształcenia.
Dlatego też zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie mi dokładnych informacji na temat świadectw i innych dokumentów, które należy złożyć, a także odnośnie czasu trwania i kosztów nostryfikacji.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Łączę pozdrowienia
Dane kontaktowe:


Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist …………………………, ich wohne in Polen | ich stamme aus Polen und bin Diplomkrankenschwester | Krankenschwester | Fachkrankenschwester | Hebamme.
Meine bisherige Berufserfahrung umfasst ……………… Jahre beruflicher Tätigkeit im Krankenhaus | in einem Klinikum | in einer Ambulanz | in einer ärztlichen Privatpraxis | an einer Schule.
Da ich meinen Beruf in naher Zukunft in Deutschland ausüben möchte, möchte ich ein Gleichstellungsverfahren meiner Ausbildung durchführen lassen.
Ich wende mich deshalb an Sie mit der Bitte um die Zusendung ausführlicher Informationen über die einzureichenden Zeugnisse und andere Unterlagen sowie über die Dauer und die Kosten des Gleichstellungsverfahrens.
Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus.

 

Mit freundlichen Grüßen

[Tu podpis: imię i nazwisko.]
 

Meine Kontaktdaten:

[- Imię, nazwisko

-Adres mailowy

- Ulica, numer domu/mieszkania)

- Kod pocztowy, miejscowość

- Kraj

- Numer telefonu z kierunkowym (0048-)

- Numer komórki z kierunkowym]

 

 

 

Kontakt i dalsze informacje:

[email protected]

www.lingua74.de

tel. 0049-561- 475 86 91

 
Mgr Anna Janas, autorka tekstu, jest tłumaczem przysięgłym, wykonującym uwierzytelnione tłumaczenia dla klientów z Polski i z Niemiec.
 
 
 
 
Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych