Prezydent... monitoruje. Zadbał też o pielęgniarki z zagranicy

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ANDRZEJA DUDY

 

 

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawa ta ułatwia dostęp do zawodu ... cudzoziemcom zza wschodniej granicy. Duda mówił pielęgniarkom w kampanii, że pomoże. No, i pomaga... jak umie. I monitoruje!

 

WYMOWNE! 10 września 12 tysięcy pielęgniarek i położnych było 300 metrów od Belwederu. Czy Andrzej Duda już nie potrzebował zdjęcia z osobami w czepkach? Może „eleganckie kobiety” powinna chociaż odwiedzić Pierwsza Dama? Cóż robił Prezydent w tym dniu? Przebywał z wizytą na Podlasiu. Ale zapewne „monitorował sytuację”. Kancelaria Prezydenta przyjęła bowiem delegację władz związku i izby pip w dniu 31 sierpnia 2015 roku. Efekt spotkania w kontekście obietnic Andrzeja Dudy jako kandydata na prezydenta   bardzo mizerny. Po spotkaniu w komunikacie wydanym przez Kancelarię napisano: „w poczuciu troski o bezpieczeństwo pacjentów zagwarantowane w artykule 68 Konstytucji RP, Kancelaria Prezydenta RP będzie monitorować sytuację i zwróci się do organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w naszym kraju o informację o stanie zabezpieczenia opieki pielęgniarskopołożniczej i planach na następne lata.” No, to pan Prezydent działa. Wystąpi o informację oraz będzie monitorować sytuację. Super. Co jeszcze uczynił? Podpisał w dniu 5 października nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawa ta „ułatwia napływ pielęgniarek z zagranicy”. W uzasadnieniu do ustawy zapisano: „obciążanie cudzoziemca tak istotnymi i długotrwałymi obowiązkami jest niecelowe, a wręcz zniechęca do wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Działania ministerstwa zdrowia w przedmiotowej sprawie warto ocenić poprzez pryzmat wypowiedzi marszałka Senatu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku: „Uważam, że akurat jeżeli chodzi o napływ pielęgniarek z zagranicy, to ta ustawa niewiele zmieni... niewiele zmienia i niewiele zmieni. Jeżeli staż adaptacyjny, ta droga poprzez staż adaptacyjny – wydawałoby się najłatwiejszy – to najpierw był rok darmowej pracy, a teraz ma być pół roku darmowej pracy, to, Panie Ministrze, która pielęgniarka z Ukrainy, przyjeżdżająca tutaj po to, żeby zarobić, się na to zdecyduje?”

 

(mm)

 

 

 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych