Propaganda w zakresie "sukcesu porozumienia" przypomina czasy komuny. Teraz mz pisze, że "środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych jest zadowolone z zawartych ustaleń." Natomiast realia są takie, że ponad 96% ankietowanych uważa, że negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji!

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

W związku z depeszą Polskiej Agencji Prasowej (z 22 października) na temat skierowania przez NSZZ „Solidarność” wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzeń dotyczących m.in. podwyżek dla pielęgniarek i położnych, zapewniamy, że podwyżki dla tych grup zawodowych nie są zagrożone. 

Zarówno przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk, jak i środowisko zawodowe z aprobatą przyjęły ustalenia, które są wynikiem wielomiesięcznych negocjacji prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia. Cieszymy się z kompromisu, który został osiągnięty bez akcji strajkowych.  

Wygospodarowanie środków potrzebnych do realizacji tego porozumienia było możliwe dzięki wspólnym wysiłkom ministra zdrowia, OZZPiP i NRPiP.

Ze zdumieniem przyjęliśmy informację o działaniach przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w sprawie porozumienia. Jego postawa jest niezrozumiała – szczególnie mając na uwadze to, że środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych jest zadowolone z zawartych ustaleń.

Komunikat opublikowano w dniu 23 października na stronie mz

 

 

OCENA POROZUMIENIA MINISTRA ZE ZWIĄZKIEM PIP

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę na temat oceny porozumienia ministra zdrowia ze związkiem pip.

 

W sondzie głosowało ponad 1 744 osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie.

Wynik sondy? 97,93% respondentów porozumienia zawartego o godzinie 1.50 w nocy, w dniu 23 września 2015 roku oceniło negatywnie lub bardzo negatywnie.

 

 

DYMISJA?!

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę w sprawie ewentualnej dymisji negocjatorek porozumienia.

W sondzie zagłosowało ponad 1000 osób. Pytanie brzmiało: „Czy negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji?” Respondenci mieli do wyboru odpowiedzi: tak lub nie. Wynik sondy? Na 1039 głosujących 1007 osób wybrało odpowiedź „tak”. Odpowiedź „nie” zaznaczyło 32 głosujących. Czyli 96,92 % repondentów jest zdania, że negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji.

 

Zobacz komentarze na facebooku