Tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek nie obejmuje części pielęgniarek poz.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Porozumienie Zielonogórskie upomina się

o pielęgniarki gabinetowe

 

Ministerstwo Zdrowia nie przewidziało podwyżek dla części pielęgniarek POZ, nadal pomijając w rozporządzeniu tzw. pielęgniarki gabinetowe. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” wzywa ministra zdrowia i prezesa NFZ do skorygowania tej decyzji.

W pierwszej wersji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w którym przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych (podpisanego 8 września b.r.) minister zdrowia pominął wszystkie pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

Po interwencji Federacji PZ oraz pielęgniarek i położnych POZ, 14 października minister zmienił rozporządzenie, uwzględniając tę grupę – ale nadal tylko dla części. Żadnych podwyżek nie przewidziano bowiem dla tych pielęgniarek POZ, które pomagają bezpośrednio lekarzom w wykonaniu ich świadczeń dla pacjentów.

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia i prezesa NFZ Federacja Porozumienie Zielonogórskie przypomina szefowi resortu zdrowia, że w podstawowej opiece zdrowotnej pracują także pielęgniarki tzw. gabinetowe, których zakres obowiązków związany jest nie z samodzielnym udzielaniem określonych świadczeń na rzecz pacjentów, lecz sprowadza się do pomocy lekarzom. To dzięki ich pracy lekarze POZ mogą poświęcać więcej czasu pacjentowi i są w stanie zapewniać ich stałe przyjmowanie, przez co w podstawowej opiece zdrowotnej nie czeka się (tak, jak niestety to bywa w innych zakresach świadczeń) tygodniami i miesiącami na poradę lekarską.

„Pracy tych pielęgniarek, niestety Panowie nie doceniacie. Nie przewidujecie dla nich podwyżek ani w żadnym z rozporządzeń, ani w umowach w zakresie świadczeń lekarza POZ wynikających z niedawno opublikowanych projektów zarządzeń prezesa NFZ na rok 2016” - pisze Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie ponownie apeluje, aby resort zdrowia i NFZ nie dzieliły pielęgniarek i położnych na gorsze i lepsze. Federacja nie zgadza się na ich nierówne traktowanie, domaga się niezwłocznego uwzględnienia podwyżek także i dla pominiętej grupy pielęgniarek.

Powyższy komunikat opublikowano na stronie www.federacjapz.pl

 

 

OCENA POROZUMIENIA MINISTRA ZE ZWIĄZKIEM PIP

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę na temat oceny porozumienia ministra zdrowia ze związkiem pip.

 

W sondzie głosowało ponad 1 744 osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie.

Wynik sondy? 97,93% respondentów porozumienia zawartego o godzinie 1.50 w nocy, w dniu 23 września 2015 roku oceniło negatywnie lub bardzo negatywnie.

 

 

DYMISJA?!

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę w sprawie ewentualnej dymisji negocjatorek porozumienia.

W sondzie zagłosowało ponad 1000 osób. Pytanie brzmiało: „Czy negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji?” Respondenci mieli do wyboru odpowiedzi: tak lub nie. Wynik sondy? Na 1039 głosujących 1007 osób wybrało odpowiedź „tak”. Odpowiedź „nie” zaznaczyło 32 głosujących. Czyli 96,92 % repondentów jest zdania, że negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji.

 

Zobacz komentarze na facebooku