Tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek nie obejmuje części pielęgniarek poz.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Porozumienie Zielonogórskie upomina się

o pielęgniarki gabinetowe

 

Ministerstwo Zdrowia nie przewidziało podwyżek dla części pielęgniarek POZ, nadal pomijając w rozporządzeniu tzw. pielęgniarki gabinetowe. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” wzywa ministra zdrowia i prezesa NFZ do skorygowania tej decyzji.

W pierwszej wersji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w którym przewidziano podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych (podpisanego 8 września b.r.) minister zdrowia pominął wszystkie pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

Po interwencji Federacji PZ oraz pielęgniarek i położnych POZ, 14 października minister zmienił rozporządzenie, uwzględniając tę grupę – ale nadal tylko dla części. Żadnych podwyżek nie przewidziano bowiem dla tych pielęgniarek POZ, które pomagają bezpośrednio lekarzom w wykonaniu ich świadczeń dla pacjentów.

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia i prezesa NFZ Federacja Porozumienie Zielonogórskie przypomina szefowi resortu zdrowia, że w podstawowej opiece zdrowotnej pracują także pielęgniarki tzw. gabinetowe, których zakres obowiązków związany jest nie z samodzielnym udzielaniem określonych świadczeń na rzecz pacjentów, lecz sprowadza się do pomocy lekarzom. To dzięki ich pracy lekarze POZ mogą poświęcać więcej czasu pacjentowi i są w stanie zapewniać ich stałe przyjmowanie, przez co w podstawowej opiece zdrowotnej nie czeka się (tak, jak niestety to bywa w innych zakresach świadczeń) tygodniami i miesiącami na poradę lekarską.

„Pracy tych pielęgniarek, niestety Panowie nie doceniacie. Nie przewidujecie dla nich podwyżek ani w żadnym z rozporządzeń, ani w umowach w zakresie świadczeń lekarza POZ wynikających z niedawno opublikowanych projektów zarządzeń prezesa NFZ na rok 2016” - pisze Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie ponownie apeluje, aby resort zdrowia i NFZ nie dzieliły pielęgniarek i położnych na gorsze i lepsze. Federacja nie zgadza się na ich nierówne traktowanie, domaga się niezwłocznego uwzględnienia podwyżek także i dla pominiętej grupy pielęgniarek.

Powyższy komunikat opublikowano na stronie www.federacjapz.pl

 

 

OCENA POROZUMIENIA MINISTRA ZE ZWIĄZKIEM PIP

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę na temat oceny porozumienia ministra zdrowia ze związkiem pip.

 

W sondzie głosowało ponad 1 744 osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie.

Wynik sondy? 97,93% respondentów porozumienia zawartego o godzinie 1.50 w nocy, w dniu 23 września 2015 roku oceniło negatywnie lub bardzo negatywnie.

 

 

DYMISJA?!

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę w sprawie ewentualnej dymisji negocjatorek porozumienia.

W sondzie zagłosowało ponad 1000 osób. Pytanie brzmiało: „Czy negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji?” Respondenci mieli do wyboru odpowiedzi: tak lub nie. Wynik sondy? Na 1039 głosujących 1007 osób wybrało odpowiedź „tak”. Odpowiedź „nie” zaznaczyło 32 głosujących. Czyli 96,92 % repondentów jest zdania, że negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji.

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Komentarze użytkowników

#1  2015.10.28 11:24:15 ~gość1

Wzrost wynagrodzeń nie obejmuje również pielęgniarek prowadzących praktyki indywidualne w ramach kontraktu z NFZ ( póki co dotyczy długoterminówki, od stycznia może okazać się, że również POZ ) Ktoś o nas zapomniał.

#2  2015.10.29 00:32:43 ~ada

Nie obejmuje również pielęgniarek pracujących w pogotowiu , tam gdzie szpital jest podwykonawcą. Przecież są zatrudnione w szpitalu na pełen etat,a mimo to są pominięte w tzw. podwyżkach p. Zęmbali.

#3  2015.10.29 19:08:24 ~piel

Nie obejmuje też te ,które niby powinno obejmować nikt nic nie dostał

#4  2015.11.03 10:37:44 ~aGA

A co z pielęgniarkami systemu pracującymi w pogotowiu ratunkowym? W 2012 r była reorganizacja Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,powstały duże rejony operacyjne i tylko w ramach tych rejonów mogą być zawierane umowy z NFZ ,w związku z tym większość mniejszych podmiotów musiała podpisać umowy na podwykonawstwo .Pracuję 30 lat w tym samym szpitalu, jeżdże w ZRM P.i co? G.no, nie należy mi się podwyżka bo mój szpital musiał podpisać umowę na podwykonawstwo ! "Paniusie" już nie miały siły ani chęci wczytać się w ustawę i skorygować ten punkt, mimo,ze był jeszcze na to czas i miały przekazane na ten temat informacje , powiedziały Nie ! Moje koleżanki i koledzy zatrudnieni przez dyrektora pogotowia dostaną podwyżki a my zatrudnieni u podwykonawcy w ramach TEGO SAMEGO KONTRAKTU Z NFZ NIE !

#5  2016.01.15 09:21:53 ~kasik

Jestem pielęgniarką gabinetową. Jestem pielęgniarką gorszego sortu

Dodaj komentarz