Minister zdrowia podpisał wykaz leków, na które mogą wystawiać recepty pielęgniarki i położne.

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

Minister zdrowia w dniu 20 października podpisał rozporządzenie, w którym określił wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, na które mogą wystawiać recepty pielęgniarki i położne. 

W załączniku nr l do rozporządzenia wymieniono 12 grup produktów leczniczych zawierających określone substancje czynne. Do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne wskazano następujące grupy leków: leki przeciwwymiotne, przeciwzakaźne do stosowania miejscowego, ginekologiczne leki przeciwzakaźne, leki stosowane w niedokrwistości, leki przeciwzakaźne działające ogólnie (w chorobach gardła, ucha i zatok, dróg moczowych, przyzębia i tkanki okostnej oraz skóry), leki znieczulające działające miejscowo, leki przeciwbólowe, anksjolityki, leki przeciwpasożytnicze, leki rozszerzające oskrzela, witaminy oraz płyny infuzyjne (sól fizjologiczna, glukoza 5%, płyn Ringera, płyn wieloelektrolitowy (PWE) do podawania drogą dożylną we wlewie kroplowym).

Poniżej publikujemy przedmiotowy wykaz.