18 organizacji poparło strajkujące pielęgniarki anestezjologiczne i operacyjne w Rybniku. Przeczytaj petycję do dyrektora szpitala.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

                               *Kliknij po więcej informacji...

 

 


 

 

                                                                                          Warszawa, 30 października 2015 roku 

 

List otwarty z poparciem dla strajkujących pielęgniarek

 

 

Do: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 
Dyrektorka mgr inż. Bożena Mocha-Dziechciarz 
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik 
32 429 1254 

 

Protest pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 trwa już ponad dwa tygodnie. Początkowo przybrał formę głodówki rotacyjnej, następnie został przekształcony w głodówkę trwałą po tym, jak negocjacje z dyrekcją szpitala utknęły w martwym punkcie. Protestujących pielęgniarek nie chcieli wysłuchać również przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, co również przyczyniło się do zmiany formy strajku.

O co walczą pielęgniarki zrzeszone w Związku Zawodowym Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii? Jak łatwo się domyślić – o podwyżki. Żądają zwiększenia płac o 400 złotych od początku 2016 r. Pracownice szpitala twierdzą, że wynagrodzenie podstawowe w tej grupie nie przekracza 1800 złotych netto, co jest kwotą zdecydowanie zbyt niską w stosunku do nakładów pracy. Ponadto szpital nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących podwyżek, które wynikają z ustaw uchwalonych już w 2008 r. Kobiety liczyły na polubowne rozwiązanie sporu, jednak wszelkie próby rozmów prowadziły donikąd.

Kulminacja nastąpiła przedwczoraj, gdy włodarze szpitala poinformowali, że strajkujące pielęgniarki zostaną zwolnione. Wręczono już pierwsze wymówienia. Szpital argumentuje swoją decyzję brakiem środków na podwyżki płac i strachem przed roszczeniami innych grup. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pielęgniarek przez dyrekcję szpitala oraz władze samorządowe. Nie zgadzamy się na to, by kobiety wykonujące zawód zaufania społecznego, pracujące w trudnych warunkach, na barkach których spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów i pacjentek, pozostawione były same sobie.

Uważamy, że praca pielęgniarek NIE MOŻE BYĆ I NIE JEST warta stokrotnie mniej niż praca prezesów spółek państwowych. Przy średniej płacy sięgającej niemal 4000 złotych, zarobki poniżej 2000 złotych nie wystarczają na godne życie. Brak możliwości dopięcia domowej kasy prowadzi do stresu, nierzadko do problemów zdrowotnych i praktycznie zawsze do poczucia niesprawiedliwości. Rosnące nierówności są sprzeczne z zapisami Konstytucji RP, gwarantującymi troskę o sprawiedliwość społeczną. Dlatego apelujemy do dyrekcji szpitala w Rybniku o wycofanie się z decyzji o zwolnieniu protestujących kobiet, o ponowne rozpoczęcie negocjacji, o dążenie do spełnienia ich postulatów i o traktowanie strajkujących z należną im godnością.

Apelujemy również do władz krajowych i samorządowych o wypracowanie – w drodze negocjacji trójstronnych – głębokich reform w systemie opieki medycznej, obejmujących zarówno uzdrowienie sytuacji finansowej szpitali i poszczególnych grup zawodowych służby zdrowia, a także poprawę dostępności i jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów i pacjentek. Wzywamy również do nielekceważenia osób zrzeszonych w związkach zawodowych.

Do pielęgniarek z WSS nr 3 w Rybniku: jesteśmy z Wami!

 

Zespół Codziennika Feministycznego

 

Sygnatariuszki:

Fundacja Feminoteka
Fundacja Mama
Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Fundacja Kobieca eFKa
Fundacja Strefa Kobiet
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Grupa „Szturm”
Hollaback! Polska
Krytyka Polityczna
Dziew/czyny
Partia Razem
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Praktyka Teoretyczna
Pismo feministyczne „Zadra”
Społeczny Monitor Edukacji
Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
Alternatywa Socjalistyczna

 

Tutaj możesz przez internet podpisać powyższą petycję

Zobacz co napisał do dyrekcji: Związek Zawodowy Anestezjologów i Ogólnopolski Związek Lekarzy

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek anestezjologicznych i operacyjnych w Rybniku