Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 3 - dodatek do gazety - Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen - perspektywy dla polskich pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech; koresondencja z urzędami

Pielęgniarki w Niemczech.

 

 

 

Perspektywy dla polskich pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech

W tym artykule przedstawimy Państwu wachlarz korzyści i przywilejów, jakie mają osoby pracujące w Niemczech legalnie, za pośrednictwem Agenttura Personalservice. Czytaj dalej...

 

Koresondencja z urzędami

Przy załatwianiu formalności, związanych z nostryfikacją wykształcenia, największą trudność sprawia nawiązanie pierwszego kontaktu z urzędami ze względu na barierę językową i związane z tym opory. Czytaj dalej...

 

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.