Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: nowy wykaz szkoleń dla pielęgniarek i położnych; uprawnienia, trzy miliony

 

 

 

NOWY WYKAZ SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych. Czytaj dalej...

 

 

TRZY MILIONY

Na opracowanie nowych programów specjalizacji wydano MILION złotych, kursów kwalifikacyjnych kolejne 900 tysięcy, a kursów specjalistycznych 750 tysięcy. Czytaj dalej...

 

 

UPRAWNIENIA

Nowe programy szkoleń pielęgniarek i położnych zawierają „wykazy świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka lub położna” po odbyciu danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego i specjalistycznego. Czytaj dalej...

 
 

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.