Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: refundacja kosztów kształcenia zawodowego a podatek od osób fizycznych; szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

 

 

 

Refundacja kosztów kształcenia zawodowego a podatek od osób fizycznych

Na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 24 lipca 2015 roku zgłoszono poprawkę, która zmierzała do zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłacania podatku od refundacji kosztów kształcenia przyznanej przez samorząd zawodowy. Konieczność opłacania takiego podatku wynika z ustawy o podatku od osób fizycznych. Czytaj dalej...

 

Dofinansowane specjalizacje w pytaniach i odpowiedziach

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przez osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w ramach specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych Centrum opracowało informator. Poniżej publikujemy odpowiedzi Centrum na kilka pytań. Czytaj dalej...

 

Szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

W 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Czytaj dalej...

 

 

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.