Interpelacja poselska w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek. Dlaczego te pielęgniarki nie zostały objęte wzrostem wynagrodzeń?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

                                                                                         *Kliknij po więcej informacji...

 

 

                                                                                          Warszawa, 11 grudnia 2015r.

 

Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowiskach pielęgniarki i pielęgniarza w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego nie zostali objęci wzrostem wynagrodzeń wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.15 r. i 14.10.15 r.

Brak podwyżek płac uzasadniono faktem, iż zgodnie ze stanowiskiem NFZ w Krakowie w/w pielęgniarki i pielęgniarze zatrudnieni są u podwykonawcy, a co za tym idzie nie przysługuje im wzrost wynagrodzenia.

Pracodawcą tych pielęgniarek i pielęgniarzy jest ZOZ w Oświęcimiu, zostali oni jedynie poinformowani o fakcie powołania konsorcjum i wspólnym z innymi podmiotami wystąpieniem o kontrakt NFZ na ratownictwo.

W/g pielęgniarek i pielęgniarzy nie było mowy o jakimkolwiek podwykonawstwie. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest liderem konsorcjum i pielęgniarki tam zatrudnione podwyżkę otrzymały.

Z uzyskanych informacji wynika, że wszystkie pielęgniarki (około 350) zatrudnione w szpitalu w Oświęcimiu dostały podwyżki.

Pytania:

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie jest stanowisko Ministra Zdrowia w stosunku do zaistniałej sytuacji?

- Czy pielęgniarki i pielęgniarze z Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego w całym województwie małopolskim otrzymają wyższe wynagrodzenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.15 r. i 14.10.15 r.?

Z wyrazami szacunku:

Dorota Niedziela

Poseł na Sejm RP

 
 

 

                                                    *Kliknij po więcej informacji...