Ministrze zdrowia! Oczywistą oczywistością jest, że za ponoszenie dodatkowej odpowiedzialności zawodowej i materialnej przez pielęgniarki i położne, w związku z wypisywaniem recept, należą się dodatkowe środki finansowe.

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

 


 

 

W przebiegu konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie recept pielęgniarek i położnych, przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych podnosili kwestię braku przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w związku z nałożeniem na pielęgniarki i położne dodatkowej odpowiedzialności zawodowej. Poniżej publikuję wyciągi z opinii przedstawionych w ramach konsultacji społecznych. 

 

 

Wybrał
 
Mariusz Mielcarek