Negocjatorka śmieciowego porozumienia z Zembalą otrzymała płatną posadę..., a ponad 96% ankietowanych uważa, że powinna podać się do dymisji. Kolejny raz zakpiono z pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Prezydent Andrzej Duda powołał Lucynę Dargiewicz

 


"W dniu 22 października 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego. Rada zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład Rady weszli przedstawiciele central związkowych, pracodawców, strony rządowej, Prezydenta RP, Głównego Urzędu Statystycznego oraz NBP. Członkiem RDS została Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP."

                                                                                                                                                                                                                        *komunikat pochodzi ze strony OZZPIP

 

Wyciąg z ustawy:

4. Za udział w pracach Rady przysługuje ryczałt miesięczny:

1) przewodniczącemu oraz wiceprzewodniczącym Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej – w wysokości 76% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;
2) członkom Rady, pełniącym funkcje przewodniczących zespołów problemowych, o których mowa w art. 34, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej – w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia;
3) pozostałym członkom Rady oraz sekretarzom Prezydium Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej – w wysokości 57% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

20 października 2015 roku - sprawdź końcowe wyniki sond: ocena porozumienia oraz negocjatorek.

 
 
 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.