Pielęgniarko i Położno! Skorzystaj z okazji uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym "Ordynowanie leków i wypisywanie recept".

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Katedra Chorób Wewnętrznych zapraszają na pierwszą edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: "Ordynowanie leków i wypisywanie recept".

Kurs podzielony jest na dwie części w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Rozpoczęcie kursu planowane jest na 15 stycznia 2016 roku. Ze względu na zobowiązania zawodowe uczestników kursu zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 14 oraz soboty od godziny 9 w cyklach cotygodniowych.

CZĘŚĆ I -  zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,  z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

CZĘŚĆ II -  przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek  i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

Osoby, które po złożeniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu uprawnione będą do:

Część I 

Samodzielna ordynacja leków zawierającyc h określone substancje czynne,  z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept. 

Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
Samodzielna ordynacja wyrobów me
dycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

Wystawianie recept  w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia,  niezbędne do kontynuacji leczenia.

Wystawianie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 

Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.

Część II

Wystawianie recept  w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.   


Zasady rekrutacji

 1. Na kursy specjalizacyjne i doskonalące mogą zgłaszać się pielęgniarki, które dostarczą następujące dokumenty:

CZĘŚĆ I -  zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,  z późn. zm.) :

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających, tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  


CZĘŚĆ II -  zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

2. Zgłoszenia na kurs w formie wypełnionego formularza „ZGŁOSZENIA NA KURS” należy kierować do UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, w jednej z poniższych form: a) pocztowo na adres  zatrudnienia kierownika kursu lub; b) w wersji elektronicznej na adres e-mailowy podany przy informacji o kursie lub; c) faksem na numer podany przy informacji o kursie; 

Nie są przyjmowane zgłoszenia telefonicznie.  

3. W danym kursie specjalistycznym można uczestniczyć tylko raz,

4. Rekrutacja uczestników na kursy rozpoczyna się po opublikowaniu kursu na internetowej stronie UZ

 

Kierownik kursu:
dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka
arleta_lacka@poczta.onet.pl
Tel. 68 3283289

 

 

 

 

 
 
Zobacz także:
 
 
 
 

Komentarze użytkowników

#1  2016.01.01 18:15:43 ~mb

Jakie to miasto? Jaka uczelnia?

#2  2016.01.02 23:26:17 ~gosc

Ktoś może wyjaśnić, co to jest UZ?

#3  2016.01.03 12:52:17 ~anst

A co z pielęgniarkami po SM ? i Licem Medycznym one też są pełnoprawnymi i nie mozna ich dyskryminować! a moga sprawę wygrać! bo na terenie polski mają uprawnienia ta jak te po studiach bo w tamtych czsach nie było innego systemu nauki!

#4  2016.01.04 09:22:32 ~ina

No wiecie co - żeby stawiać na równi studia drugiego stopnia ze specjalizacją np. z epidemiologii albo anestezji po Liceum Medycznym - to jest kpina! RECEPTA W RAMACH ZLECENIA LEKARSKIEGO - to kolejna kpina! Nie dajcie się wkręcać!

#5  2016.01.04 11:27:19 ~gość

Do wykonywania zawodu pielęgniarki uprawnia dyplom,wszystkie pielęgniarki pracujące w tym kraju takowy posiadają,a jakiekolwiek różnicowanie jest dowodem niskiego poziomu intelektualnego

#6  2016.01.05 08:15:20 ~ina

Felczer tez ma dyplom

Dodaj komentarz