Za jaką najwyższą cenę oferuje się pielęgniarkom i położnym odbycie kursu specjalistycznego "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"?

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

*Kliknij powyżej w grafikę po informacje o bezpłatnych szkoleniach dla pielęgniarek i położnych zamieszczone w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych z grudnia 2015 roku 

 

W związku z wejściem w życie regulacji prawnych związanych z ordynowaniem leków i wypisywaniem recept przez pielęgniarki i położne, wielu organizatorów szkoleń oferuje w swojej ofercie szkoleniowej kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych". Przeglądając oferty szkoleniowe pod kątem wysokości odpłatności za ten kurs specjalistyczny odnotowaliśmy, że najdroższa oferta opiewa na kwotę

 

750 zł 

 

Klikając w powyższą i poniższą grafikę możecie Państwo uzyskać wstępne informacje dotyczące bezpłatnych kursów, które mają objąć ponad 10 tysięcy pielęgniarek. Kolejne informacje o tych bezpłatnych kursach przedstawimy w lutowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych 2/2016 - nakład 50 tysięcy egzemplarzy

Mariusz Mielcarek

 

 

*Kliknij powyżej w grafikę po informacje o bezpłatnych szkoleniach dla pielęgniarek i położnych zamieszczone w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych ze stycznia 2016 roku