Jak jest w Waszych szpitalach? Lublin - pielęgniarki są rozczarowane wysokością tzw. podwyżek. Niektóre otrzymały dodatku 88 złotych brutto, inne od 700 do 1000 zł.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie...

 

 

 

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Jedyna taka wyszukiwarka dla pielęgniarek i położnych w internecie!

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal - nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii