Za jaką najwyższą cenę oferuje się pielęgniarkom i położnym odbycie kursu specjalistycznego "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"?

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie regulacji prawnych związanych z ordynowaniem leków i wypisywaniem recept przez pielęgniarki i położne, wielu organizatorów szkoleń oferuje w swojej ofercie szkoleniowej kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych". Przeglądając oferty szkoleniowe pod kątem wysokości odpłatności za ten kurs specjalistyczny odnotowaliśmy, że najdroższa oferta opiewa na kwotę

 

750 zł 

 

Klikając w powyższą i poniższą grafikę możecie Państwo uzyskać wstępne informacje dotyczące bezpłatnych kursów, które mają objąć ponad 10 tysięcy pielęgniarek. Kolejne informacje o tych bezpłatnych kursach przedstawimy w lutowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych 2/2016 - nakład 50 tysięcy egzemplarzy

Mariusz Mielcarek

 

 

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Jedyna taka wyszukiwarka dla pielęgniarek i położnych w internecie!

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal - nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Wiceminister zdrowia: tak, to jest niesprawiedliwe

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - recepty pielęgniarek i położnych - komunikat ministra zdrowia

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - związku, nie to jest problemem - działalność Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - komisja sejmowa o tzw. podwyżkach i braku pielęgniarek