Polski europoseł Komisji Europejskiej zadaje pytanie w sprawie "obejścia przez Polskę przepisów Dyrektywy 2003/88/WE poprzez zatrudnianie pielęgniarek i położnych na podstawie umów cywilnoprawnych"

 

 

 

Pytanie pisemne do Komisji w sprawie warunków

i czasu pracy pielęgniarek i położnych

 

Dotyczy: obejścia przepisów Dyrektywy 2003/88/WE poprzez zatrudnianie pielęgniarek i położnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wszystkie pielęgniarki i położne są pracownikami w rozumieniu orzecznictwa ETS: przez określony okres wykonują one na rzecz innej osoby (tj. zakładu opieki zdrowotnej) i pod jej kierownictwem świadczenia, za które otrzymują ustalone wynagrodzenie. Wszystkim tym osobom przysługuje ochrona na podstawie Dyrektywy 2003/88/WE, m.in. w zakresie czasu pracy (art. 6) oraz urlopu (art. 7). Przepis art. 5 polskiej ustawy o działalności leczniczej oraz art. 19 polskiej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (obie ustawy z 15.04.2011), dopuściły wykonywanie wskazanych zawodów na podstawie umów cywilnoprawnych. W rezultacie, m.in. w Polsce umowy o pracę są masowo zastępowane umowami zlecenia, a pielęgniarkom i położnym odmawia się ochrony należnej pracownikom na podstawie Dyrektywy 2003/88/WE. Pielęgniarki i położne zmuszane są pracować nieraz ponad 300 godzin w miesiącu, a brak umowy o pracę praktycznie uniemożliwia im dochodzenie praw pracowniczych – muszą bowiem udowadniać że są pracownikami.

W związku z powyższym, pragnę zapytać Komisję:

1) czy Komisja zamierza tolerować działania ustawodawcy krajowego mające na celu wyłącznie ewidentne obejście przepisów Dyrektywy 2003/88/WE?

 

 

Zobacz także:


26 stycznia 2016 r. - Myślę, że po raz kolejny PIS, będzie chciał wraz z paniami w czepkach, wprowadzić zakaz "kontraktów pielęgniarek". Czy przed nami znów wojna polsko-polska? KOMENTARZE 21!